Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Danh sách trường tại New Zealand

Du học New Zealand là một trong những lựa chọn lý tưởng cho du học sinh quyết định du học quốc tế. Số lượng sinh viên quốc tế đến đây ngày càng tăng, thường tập trung ở 4 thành phố: Auckland, Wellington, Chrischurch và Dunedin. New Zealand có cuộc sống đảm bảo an ninh, trong sạch và xinh đẹp có dân số rất nhỏ và sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Hệ thống giáo dục tại đây đạt tiêu chuẩn cao theo hệ thống Anh Quốc, và bằng cấp được công nhận toàn cầu.

Blue Ocean Education xin giới thiệu hệ thống giáo dục các đối tác của chúng tôi tại New Zealand gồm nhiều trường học về các cấp độ mà các bạn có thể lựa chọn theo học như sau:

Logo Trường Tên Trường Website

 Trường Adelaide University

Adelaide University

www.adelaide.edu.au

Australian Catholic University

www.acu.edu.au

Bond University

www.bond.edu.au

Charles Sturt University

www.csu.edu.au

Curtin University of Technology

www.curtin.edu.au

Deakin University

www.deakin.edu.au

Central Queensland University

www.cqu.edu.au

Edith Cowan University

www.ecu.edu.au

Griffith University

www.gu.edu.au

Flinders University

www.flinders.edu.au

James Cook University

www.jcu.edu.au

Trường La Troble University

La Troble University

www.latrobe.edu.au

Trường Macquarie University

Macquarie University

www.mq.edu.au

Trường Monash University

Monash University

www.monash.edu.au

Trường Murdoch University

Murdoch University

www.murdoch.edu.au

Trường Queensland University of Technology

Queensland University of Technology

www.qut.edu.au

trường RMIT University

RMIT University

www.rmit.edu.au

Trường Southern Cross University

Southern Cross University

www.scu.edu.au

Trường Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

www.swin.edu.au

Trường The Australian National University

The Australian National University

www.anu.edu.au

Trường The University of Melbourne

The University of Melbourne

www.unimelb.edu.au

Trường The University of New England

The University of New England

www.une.edu.au

Trường The University of New South Wales

The University of New South Wales

www.unsw.edu.au

Trường The University of NewCastle

The University of NewCastle

www.newcastle.edu.au

Trường The University of Queensland

The University of Queensland

www.uq.edu.au

Trường The University of Sydney

The University of Sydney

www.usyd.edu.au

Trường The University of Western Australia

The University of Western Australia

www.uwa.edu.au

Trường Federation University

Federation University

www.ballarat.edu.au

Trường University of Canberra

University of Canberra

www.canberra.edu.au

Trường University of Notre Dame, Australia

University of Notre Dame, Australia

www.nd.edu.au

Trường University of South Australia

University of South Australia

www.unisa.edu.au

Trường University of Southern Queensland

University of Southern Queensland

www.usq.edu.au

Trường University of Tasmania

University of Tasmania

www.utas.edu.au

Trường University of the Sunshine Coast

University of the Sunshine Coast

www.usc.edu.au

University of technology, Sydney

www.uts.edu.au

University of Western Sydney

www.uws.edu.au

University of Wollongong

www.uow.edu.au

Victoria University

www.vu.edu.au

Charles Darwin University

www.cdu.edu.au

Carnegie Mellon University

www.australia.cmu.edu

University College London

http://www.ucl.ac.uk/australia

Blue Ocean
Chia sẻ


ĐỐI TÁC