Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Danh sách trường tại Hàn Quốc

Blue Ocean Education xin giới thiệu hệ thống giáo dục các đối tác của chúng tôi tại Hàn Quốc gồm nhiều trường học về các cấp độ mà các bạn có thể lựa chọn theo học như sau:

Logo Trường Tên Trường Website
Trường PUSAN NATIONAL UNIVERISTY

PUSAN NATIONAL UNIVERISTY

www.pusan.ac.kr/

DONG-A UNIVERSITY

http://donga.ac.kr/

DONGSEO UNIVERSITY

 www.dongseo.ac.kr/

CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

www.changwon.ac.kr/

International Conversation Academy

http://www.aikgroup.co.jp/ica/

Trường KYUNGNAM UNIVERSITY

KYUNGNAM UNIVERSITY

http://ipsi.kyungnam.ac.kr/

GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

http://www.gnu.ac.kr

KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY

http://knu.ac.kr/

DAEGU HAANY UNIVERSITY

http://dhu.ac.kr/

DAEGU UNIVERSITY

http://daegu.ac.kr/

YEUNGNAM UNIVERSITY

http://yu.ac.kr/

Trường KYUNGIL UNIVERSITY

KYUNGIL UNIVERSITY

http://kiu.ac.kr/

Trường SOONGSIL UNIVERSITY

SOONGSIL UNIVERSITY

http://ssu.ac.kr/

Trường HANNAM UNIVERSITY

HANNAM UNIVERSITY

http://hankls.hnu.kr/

Trường CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

http://chungbuk.ac.kr

Trường ANDONG NATIONAL UNIVERSITY

ANDONG NATIONAL UNIVERSITY

http://andong.ac.kr

trường INJE UNIVERSITY

INJE UNIVERSITY

http://www.inje.ac.kr/

Trường DONGGUK UNIVERSITY

DONGGUK UNIVERSITY

http://www.dongguk.edu/mbs/kr/index.jsp

Trường Japan College Of Foreign Language Japanese Language Division

Japan College Of Foreign Language Japanese Language Division

http://www.jcfl.ac.jp/nihongo/english/

Trường Eastern International College

Eastern(TOHO)International College

http://www.toho-ac.jp/

Trường INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

http://www.inu.ac.kr/mbshome/mbs/inu/index.do

Trường KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

http://iplec.kumoh.ac.kr/main.do

Blue Ocean
Chia sẻ


ĐỐI TÁC