Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Danh sách trường tại Italia

Blue Ocean Education xin giới thiệu hệ thống giáo dục các đối tác của chúng tôi tại Italia (nước Ý) gồm nhiều trường học về các cấp độ mà các bạn có thể lựa chọn theo học như sau:

Logo Trường Tên Trường Website

 Trường Adelaide University

Adelaide University

www.adelaide.edu.au

Australian Catholic University

www.acu.edu.au

Bond University

www.bond.edu.au

Charles Sturt University

www.csu.edu.au

Curtin University of Technology

www.curtin.edu.au

Deakin University

www.deakin.edu.au

Central Queensland University

www.cqu.edu.au

Edith Cowan University

www.ecu.edu.au

Griffith University

www.gu.edu.au

Flinders University

www.flinders.edu.au

James Cook University

www.jcu.edu.au

Trường La Troble University

La Troble University

www.latrobe.edu.au

Trường Macquarie University

Macquarie University

www.mq.edu.au

Blue Ocean
Chia sẻ


ĐỐI TÁC