Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Thông báo thu phụ phí y tế du học Anh Quốc

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2015, công dân tất cả các nước không thuộc Châu Âu, kể cả Việt Nam khi đến sống ở Vương Quốc Anh trên 6 tháng sẽ phải trả “phụ phí y tế” để được hưởng các dịch vụ của Cục Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia của Vương Quốc Anh (NHS).

Quy định này được đưa ra nhằm đảm bảo tính công bằng khi các công dân nước ngoài đến sống và học tập tại Anh Quốc cần có trách nhiệm đóng góp tài chính cho dịch vụ y tế công. Khi thanh toán phụ phí này, công dân nhập cư sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của NHS giống như mọi công dân thường trú trong suốt thời gian được phép cư trú có ghi trên thị thực. Khoản phí này sẽ trực tiếp được chuyển cho NHS.

Phụ phí y tế là £200/năm đối với mọi công dân£150/năm đối với sinh viên và phụ phí này sẽ phải được thanh toán cùng thời điểm đăng kí xin thị thực trực tuyến. Người đăng ký thị thực vào Anh sẽ cần phải thanh toán phí này ngay lập tức cho toàn bộ thời gian họ xin cấp thị thực (Tương đương £450 đối với sinh viên xin cấp Visa anh cho khóa học kéo dài 3 năm tại Anh).

Những thay đổi này không áp dụng cho những ai đến Anh với thị thực du lịch và du khách sẽ tiếp tục phải thanh toán mọi chi phí điều trị của NHS khi điều trị.

Blue Ocean


ĐỐI TÁC