Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Visa du học Anh

Xin thị thực du học Anh Quốc

Xin thị thực du học Anh Quốc

Vương quốc Anh áp dụng cách thức xét duyệt visa dựa trên hệ thống thang điểm ( Points- Based System ) . Theo cách thức này , để được cấp visa sang Vương quốc Anh du học bạn cần phải chứng mình rằng bạn được chấp nhận vào một khóa học tại một cơ sở đào tạo đã được cấp phép bởi Cục Biên giới Anh (UKBA) Xem thêm

Các loại visa du học Anh

Các loại visa du học Anh

Vương quốc Anh áp dụng cách thức xét duyệt visa dựa trên hệ thống thang điểm (Points-Based System). Theo cách thức này, để được cấp visa sang Vương quốc Anh du học bạn cần phải chứng minh rằng bạn được chấp nhận vào một khoá học tại một cơ sở đào tạo đã được cấp phép bởi Cục Biên giới Anh (UKBA), bạn có đủ điều kiện tài chính để du học tại Vương quốc Anh . Xem thêm

ĐỐI TÁC