Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Thủ tục du học Úc

Du học Úc - International House Sydney

Du học Úc - International House Sydney

Du học Úc - International House là một sự sát nhập của hơn 130 trường ở 40 quốc gia, tất cả đều tận tâm trong việc nâng cao tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Anh trên toàn thế giới. Chất lượng của International House được biết đến trên toàn thế giới. Với một trường International House bạn sẽ được đảm bảo sĩ số lớp học nhỏ, giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiều phương pháp giảng dạy. Xem thêmĐỐI TÁC