Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

DU HỌC PHỔ THÔNG TẠI NEW ZEALAND: CÙNG BLUE OCEAN TÌM HIỂU VỀ NCEA

NCEA và giáo dục phổ thông New Zealand – những điểm chính cần tìm hiểu

Giáo dục trung học phổ thông của New Zealand gồm 5 năm học từ lớp 9 đến lớp 13, bắt đầu từ lứa tuổi 13 đến 18 tuổi.

Học sinh theo học chương trình phổ thông của New Zealand để nhận Chứng nhận quốc gia về thành tích giáo dục (NCEA – National  Certificate of Educational Achievement).

NCEA là bằng cấp phổ thông trung học chính tại New Zealand cấp cho học sinh phổ thông theo 3 cấp độ ở từng giai đoạn hoàn thành của bậc học tương ứng:

NCEA Cấp độ 1 (NCEA Level 1) – Hoàn thành lớp 11

NCEA Cấp độ 2 (NCEA Level 2) – Hoàn thành lớp 12

NCEA Cấp độ 3 (NCEA Level 3) – Hoàn thành lớp 13

NCEA đánh giá các khía cạnh năng lực trong học tập, thể hiện ở số tín chỉ và điểm cho từng kỹ năng riêng biệt

NCEA được dùng làm căn cứ xét duyệt cho việc xét tuyển vào các trường đại học và học viện kỹ nghệ của New Zealand cũng như được quốc tế công nhận.

Yêu cầu hoàn thành của mỗi cấp độ NCEA: 80 tín chỉ

NCEA và lựa chọn môn học và mục tiêu xét tuyển đại học, hướng chuyên ngành:

Ở NCEA cấp độ 1 (Lớp 11 phổ thông New Zealand): học sinh có nhiều lựa chọn đa dạng các môn học nhưng đã có định hướng môn học chuyên ngành. Thông thường ở Lớp 11, các trường quy định môn học bắt buộc gồm: Toán, Tiếng Anh và Khoa học

Ở NCEA cấp độ 2 và 3 (Lớp 12 và 13 phổ thông New Zealand): học sinh được hướng dẫn tập trung nhiều các môn học chuyên ngành dự kiến ở bậc đại học. Chương trình lớp 12 và 13 không quy định môn học bắt buộc, nhưng nhiều trường phổ thông có thể yêu cầu học sinh phải học môn Tiếng Anh hoặc môn học tăng cường ngôn ngữ với mục đích đáp ứng yêu cầu về học vấn của trường đại học (university literacy requirement)

Kết quả NCEA cấp độ 2 rất quan trọng vì kết quả này được sử dụng là một trong các tiêu chí xem xét trong quy trình xét tuyển của trường đại học, học viện kỹ nghệ; và kết quả NCEA cấp độ 3 là điều kiện yêu cầu cần trong xét tuyển đầu vào của nhiều trường đại học.

Học sinh Việt Nam muốn học phổ thông tại New Zealand thì cần lưu ý gì?

  • Việc xét tuyển hồ sơ nhập học, lớp học phù hợp, thời gian cần để hoàn thành chương trình phổ thông New Zealand căn cứ theo:

+ Trình độ học vấn (Bảng điểm)

+ Trình độ tiếng Anh: Không bắt buộc học sinh Việt Nam phải có IELTS/ TOEFL, mà trình độ tiếng Anh phù hợp để học phổ thông New Zealand có thể xem xét từ trình độ Trung cấp (Intermediate Level). Tuy nhiên, học sinh Việt Nam vẫn được khuyến khích có điểm IELTS/ TOEFL để có đánh giá chuẩn về khả năng tiếng Anh, chuẩn bị tốt hơn cho học tập đạt kết quả và cơ hội tham gia xét tuyển các chương trình học bổng du học.

+ Đặc biệt: Lứa tuổi phù hợp cấp học: các trường New Zealand quan trọng tiêu chí sắp xếp các nhóm tuổi tương đồng ở cấp học để học sinh có nhiều điều kiện học tập và phát huy hiệu quả nhất

  • Năm học phổ thông New Zealand có 4 kỳ (term) bắt đầu năm học từ tháng 1:

Tháng 1 – Tháng 4 – Tháng 7 – Tháng 10

Kỳ 1, 2,3 – Kỳ học quan trọng: tập trung dạy và học thuật

Kỳ 4 – Kỳ thi: Sau 4-5 tuần học sẽ là các kỳ thi tín chỉ/ thi NCEA

Do vậy, học sinh được khuyến khích bắt đầu nhập học ở các kỳ 1 (Tháng 1), kỳ 2 (Tháng 4)

Các trường thường không khuyến khích nhập học ở kỳ 3 (vì lý do nhiều khó khăn, rủi ro phải học đuổi chương trình, không tích lũy đủ kiến thức trong 1 kỳ học cộng với 4-5 tuần học ở kỳ 4, dẫn đến việc thi không đạt kết quả cao, thâm chí thi trượt)

Các trường không nhận học sinh vào Kỳ 4 (Tháng 10)

Đối với học sinh Việt Nam: việc trường xét duyệt vào năm học nào tại New Zealand phụ thuộc vào 3 yếu tố: Học lực, tiếng Anh và độ tuổi

Tham khảo ví dụ sau:

+ Học sinh học hết học kỳ 1/lớp 9 – du học vào tháng 1: có thể xét tuyển vào Kỳ 1 – Lớp 10 NZL => Thời gian học hết phổ thông và thi lấy NCEA Level 3 và xét tuyển đại học: khoảng 4 năm

+ Học sinh học hết học kỳ 2/ lớp 9 – du học vào tháng 7: học lực tốt, có thể xét vào Kỳ 3 – Lớp 10 New Zealand. Tuy nhiên, căn cứ theo kết quả thi tại kỳ 4, trường có thể xem xét để quyết định:

  1. Học sinh được chuyển tiếp lên Lớp 11 NZL => Như vậy, thời gian học hết phổ thông và thi lấy NCEA Level 3: khoảng 3,5 năm
  2. Học sinh phải học lại Lớp 10 NZL => Như vậy, thời gian học hết phổ thông và thi lấy NCEA Level 3: 4,5 năm
Blue Ocean


ĐỐI TÁC