Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Du học chương trình tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ dễ học thứ 3 trên thế giới, sau tiếng Anh và Italia, trong khi Trung Quốc và Nhật Bản lại đứng thứ 2 và 3 trong bảng xếp hạng những ngôn ngữ khó học nhất thế giới.

Phần lớn vốn từ của tiếng Tây Ban Nha giống như tiếng Anh, chữ viết tiếng Tây Ban Nha gần như hoàn toàn là ngữ âm, đọc thế nào thì viết như thế. Đây là một ngôn ngữ có cấu trúc chặt chẽ như tiếng Italy, do đó, cách phát âm cũng như ngữ pháp của tiếng Tây Ban Nha tương đối dễ dàng. Và người học cũng rất dễ dàng nhận thấy tiếng Tây Ban Nha cũng cùng hệ chữ Latin với tiếng Việt. Bạn có thể xem thêm thông tin về học tiếng Tây Ban Nha ở mục kinh nghiệm du học Tây Ban Nha.

Du học chương trình tiếng Tây Ban Nha

Các level tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Tây Ban Nha gồm 6 Level, theo thứ tự  mức độ học thuật và bằng cấp cao dần: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

1. Yêu cầu đầu vào

Chương trình tiếng không hạn định về độ tuổi và yêu cầu về học tập: học sinh, sinh viên, thậm chí cả người đang đi làm,… đều có cơ hội học tập ngang nhau, và được thụ hưởng môi trường giảng dạy và học tập chất lượng cao.

2. Kỳ nhập học

Một trong nhưng ưu điểm và sự linh động lớn nhất của chương trình du học tiếng là thời gian nhận tuyển sinh, với tất cả các tháng trong năm.

3. Thời gian học

- 1 năm: dành cho người học muốn lấy chứng chỉ B1 để học lên các bậc học cao hơn: Trung học phổ thông, Cao đẳng/ Cao đẳng nghề, Đại học, Thạc sỹ.

- Trên một năm: tùy vào Level tiếng và chứng chỉ mong muốn của người học (khoảng 2 năm).

Danh sách Khóa tiếng Tây Ban Nha và học phí tại các trường Đại học Công lập.

STT

TRƯỜNG

TIẾNG TÂY BAN NHA

(1 năm)

1

COMPLUTENSE OF MADRID ( UCM)

 4.885 Euro

2

AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA

( UAB)

5.870 Euro

3

UNIVERSITY OF MALAGA

4.860 Euro

4

UNIVERSITY OF CORDOBA

3.480 Euro

5

UNIVERSITY OF ALMERIA

4.540 Euro

6

UNIVERSITY OF SEVILLE

4.670 Euro

7

UNIVERSITY OF GRANADA

3.650 Euro

8

UNIVERSITY OF SALAMANCA

4.160 Euro

9

UNIVERSITY OF VALLADOLID

3.305  Euro

10

UNIVERSITY OF ZARAGOZA

1.340 Euro

11

UNIVERSITY OF ALICANTE

4.270 Euro

12

ALCALA DE HENARES UNIVERSITY

4.500 Euro

 

Blue Ocean


ĐỐI TÁC