Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Du học Đan Mạch - Những nét đặc trưng của nền giáo dục

Tính kiểm định và bảo đảm chất lượng

Hệ thống giáo dục bậc cao của Đan Mạch được vận hành dưới sự quản lý và tuân theo quy định chặt chẽ của Nhà nước. Quá trình đánh giá sâu rộng và toàn diện được tiến hành nhằm đảm bảo mọi chương trình đào tạo đều đạt chất lượng và sự phù hợp mang tính quốc tế.

Các trường Đại học, Cao đẳng, viện đào tạo được phép tự chủ hoạt động nhưng vẫn đảm bảo tuân theo những quy định của nhà nước về chất lượng đội ngũ giảng viên, cấu trúc chương trình/ bằng cấp, và quy chế thi cử, đảm bảo quyền lợi thụ hưởng giáo dục cũng như chất lượng đầu ra của mọi học sinh khi học tập và nghiên cứu tại Đan Mạch.

Các trường tại Đan Mạch áp dụng Khung tích lũy và Chuyển đổi tín chỉ Châu Âu - European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), với ưu thế cho phép sinh viên được cấp chứng chỉ hoàn thành học phần ngay sau khi đơn vị học phần đó kết thúc, cũng như được tạo điều kiện chuyển đổi tín chỉ và tiếp tục chương trình học tại một hay nhiều nước cũng áp dụng khung giáo dục chuẩn này (đa số là các quốc gia châu Âu);

Đảm bảo quyền lợi và bình đẳng cho người học

Không có bất kỳ sự phân biệt đối xử hay bất bình đẳng nào trong vấn đề quyền thụ hưởng giáo dục, hỗ trợ, hay phúc lợi xã hội, … được phép xảy ra tại Đan Mạch. Theo đó, tất cả người  học được bình đẳng về cơ hôi học tập, nghiên cứu, cơ hội nhận học bổng, tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, trao đổi văn hóa, hay nhận hỗ trợ vể học tập, trợ cấp và chăm sóc sức khỏe, …. Chính phủ và các trường Đại học, cao đẳng, học viện tại Đan Mạch luôn nỗ lực không ngừng vì một môi trường học thuật hội nhập và quốc tế.

Phong cách giảng dạy

Hệ thống giáo dục bậc cao của Đan Mạch được đặc thù bởi phương pháp giảng dạy tiên tiến và không ngừng đổi mới, môi trường học tập thu hút và khuyến khích người học phát huy năng lực sáng tạo, trình bày quan điểm cá nhân, phát triển tư duy phân tích và phản biện. Phong cách giảng dạy của Đan Mạch được thể hiện qua:

- Lấy người học là trung tâm và xen kẽ những buổi thảo luận mở trong suốt lớp học;

- Hợp tác và tương tác chặt chẽ giữa tới giảng viên và học sinh;

- Các giờ học truyền thống kết hợp dự án  thực hành cho sinh viên, dưới sự hỗ trợ và cố vấn của giảng viên;

- Khuyến khích sự chủ động tham gia và học tập thay vì lắng nghe thụ động;

- Khích lệ sinh viên tư duy sáng tạo từ kiến thức nền tảng, từ đó đề xuất những giải pháp mang tính đổi mới.

Cách thức tổ chức tuần học

Một tuần học đặc trưng của Đan Mạch thông thường gồm 10 giờ học trên lớp, 30 giờ dành cho việc chuẩn bị, tự học, và làm các dự án thực hành.

Ngoài những giờ học trực tiếp trên lớp, sinh viên cần học tập độc lập, và tiến hành những dự án đi kèm với bài học - cá nhân hoặc theo nhóm. Những dự án này mang đến cơ hội cho bạn sự sáng tạo và chủ động; đồng thời cũng là một thách thức để bạn không  ngừng làm mới mình, thử thách khả năng của chính mình.

Hướng ngoại và hợp tác đa dạng

Ngoài ra, các trường đào tạo giáo dục bậc cao tại Đan Mạch còn có mối liên hệ và hợp tác chặt chẽ với những tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong ngành, mang đến cơ hội thực tập và trải nghiệm tuyệt vời trong và sau chương trình học cho sinh viên.

Với những tố chất trên đây, Đan Mạch xứng đáng là một lựa chọn du học hàng đầu dành cho các bạn.

Blue Ocean


ĐỐI TÁC