Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Các trường cao đẳng Úc

Du học Úc - Group Colleges Australia (GCA)

Du học Úc - Group Colleges Australia (GCA)

Du học Úc - Group Colleges Australia (GCA) gồm nhiều phân khoa đào tạo và bộ phận dịch vụ hỗ trợ: Giáo dục đại học, Đào tạo và Dạy nghề, Đào tạo tiếng Anh, Đào tạo Kỹ năng, Bộ phận Phát triển phần mềm quản lý giáo dục và Giới thiệu việc làm Sinh viên. Xem thêm

Du học Úc - Trường cao đẳng Bradford

Du học Úc - Trường cao đẳng Bradford

Du học Úc - Trường cao đẳng Bradford tọa lạc trong khuôn viên của Đại học Adelaide và được thiết kế đặc biệt cho sinh viên quốc tế, giúp họ trang bị kiến thức, đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào chương trình đại học tại trường đại học Adelaide – một trong những trường đại học hàng đầu của Úc. Xem thêm

Du học Úc - Trường Kinh doanh Kaplan (Kaplan Business School)

Du học Úc - Trường Kinh doanh Kaplan (Kaplan Business School)

Du học Úc - Trường Kinh doanh Kaplan (Kaplan Business School) cung cấp các khóa học về Kinh doanh và Kế toán từ bậc Cao đẳng đến Thạc sỹ, giúp sinh viên phát triển các kỹ năng thực hành nhằm đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Trường cũng đào tạo các khóa Tiếng Anh học thuật từ 5 – 40 tuần hay các khóa luyện thi IELTS. Xem thêm

Du học Úc - Tập đoàn giáo dục THINK

Du học Úc - Tập đoàn giáo dục THINK

Du học Úc - Tập đoàn giáo dục THINK gồm nhiều trường Cao đẳng hàng đầu tại Sydney. Các khóa học tại đây rất đa dạng đảm bảo nhu cầu học tập của các sinh viên thuộc mọi ngành nghề . Xem thêm

Du học Úc - Học viện kinh doanh và công nghệ Queensland (QIBT)

Du học Úc - Học viện kinh doanh và công nghệ Queensland (QIBT)

Du học Úc - Học viện kinh doanh và công nghệ Queensland (QIBT)cung cấp các chương trình Dự bị đại học, Cao đẳng, Dự bị Thạc sỹ liên thông vào các trường đại học tại Úc. Sinh viên theo học tại QIBT có cơ hội chuyển tiếp lên trường đại học Griffith. Đặc biệt hoàn thành chương trình Cao đẳng của QIBT, sinh viên sẽ được nhận vào học chuyển tiếp năm thứ hai tại trường Đại học Griffith với các chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản lý Khách sạn và Thiết kế. Xem thêm

ĐỐI TÁC