Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Danh sách các trường THPT tại Mỹ

STT

Tên trường

Bang

Loại trường

Học phí + Ăn ở/năm

Học bổng và Hỗ trợ tài chính/năm

1

LIVING WORD CHRISTIAN SCHOOL

Pennsylvania

Tư thục bán trú

$43,020

$5,500

2

JAMESTOWN HIGH SCHOOL

Pennsylvania

Công lập

$35,000

$5,000

3

GREENVILLE HIGH SCHOOL

Pennsylvania

Công lập

$45,749

$10,000

4

KENNEDY CATHOLIC HIGH SCHOOL

Pennsylvania

Tư thục bán trú

$46,020

$10,000

5

SHARPSVILLE HIGH SCHOOL

Pennsylvania

Công lập

$46,020

$5,500

6

SAINT NICHOLAS SCHOOL

Ohio

Tư thục bán trú

$43,020

$5,500

7

SAINT CHARLES SCHOOL

Ohio

Tư thục bán trú

$44,420

$5,500

8

SAINT PATRICK SCHOOL

Ohio

Tư thục bán trú

$43,420

$5,500

9

SAINT CHRISTINE SCHOOL

Ohio

Tư thục bán trú

$44,420

$5,500

10

HOLY FAMILY HIGH SCHOOL

Ohio

Tư thục bán trú

$44,420

$5,500

11

CARDINAL MOONEY HIGH SCHOOL

Ohio

Tư thục bán trú

$47,070

$5,500

12

URSULINE HIGH SCHOOL

Ohio

Tư thục bán trú

$48,070

$5,500

13

JOHN F KENNEDY SCHOOL

Ohio

Tư thục bán trú

$48,070

$5,500

14

GRAND RIVER ACADEMY

Ohio

Tư thục nội trú

$45,700

Lên tới $22,000

15

SOLOMON CHRISTIAN SCHOOL

Washington

Tư thục bán trú/Nội trú

$42,000

 

16

HILLSIDE SCHOOL

Massachusetts

Tư thục nội trú

$53,300

 

17

MACDUFFIE SCHOOL

Massachusetts

Tư thục nội trú

$49,750

 

18

NEWMAN SCHOOL

Massachusetts

Tư thục bán trú

$47,500

 

19

BEN LIPPEN SCHOOL

South Carolina

Tư thục nội trú

$36,000

 

20

CANYONVILLE CHRISTIAN ACADEMY

Oregon

Tư thục nội trú

$28,000

 

21

FAIRMONT PRIVATE SCHOOLS

California

Tư thục bán trú

$42,000

 

22

OXFORD SCHOOL

California

Tư thục bán trú

$32,500

 

23

WINDSOR SCHOOL

New York

Tư thục bán trú

$40,500

 

24

NAZARETH ACADEMY

Massachusetts

Tư thục bán trú

$33,150

 

25

SAINT STANISLAUS COLLEGE

Mississippi

Tư thục bán trú

$35,475

 

26

SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL

Missouri

Tư thục bán trú

$28,450

 

27

ZION LUTHERAN HIGH SCHOOL

Florida

Tư thục bán trú

$36,750

 

28

WESTMINSTER ACADEMY

Florida

Tư thục bán trú

$40,350

 

29

LINCOLN ACADEMY

Maine

Tư thục bán trú

$39,000

 

30

WASHINGTON ACADEMY

Maine

Tư thục nội trú

$39,500

 

31

THORNTON ACADEMY

Maine

Tư thục bán trú/Nội trú

$42,000

Lên tới $10,000

32

GEORGE STEVENS ACADEMY

Maine

Tư thục nội trú

$40,000

 

33

THE VILLAGE SCHOOL

Texas

Tư thục nội trú

$50,700

 

34

VERDE VALLEY SCHOOL

Arizona

Tư thục nội trú

$43,000

 

35

RANCHO SOLANO PREPARATORY SCHOOL

Arizona

Tư thục nội trú

$49,000

 

36

SUBIACO ACADEMY

Arkansas

Tư thục nội trú

$30,000

 

37

RIVERSTONE INTERNATIONAL SCHOOL

Idaho

Tư thục bán trú

$33,000

 

38

LYNDON INSTITUTE

Vermont

Tư thục nội trú

$47,000

 

39

ST. CROIX LUTHERAN HIGH SCHOOL

Minnessota

Tư thục nội trú

$42,500

 

40

BOULDER VALLEY SCHOOL DISTRICT

Colorado

Công lập

/

 

41

BURLINGTON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT

Iowa

Công lập

/

 

42

CHICAGO PUBLIC SCHOOLS

Illinois

Công lập

/

 

43

GLYNN COUNTY SCHOOL SYSTEM

Georgia

Công lập

/

 

44

LADYSMITH HIGH SCHOOL

Wisconsin

Công lập

/

 

45

ST. MARY'S SPRING HIGH SCHOOL

Wisconsin

Công lập

/

 

46

SHAWNEE MISSION SCHOOLS

Kansas

Công lập

/

 

47

VIRGINIA BEACH CITY PUBLIC SCHOOLS

Virginia

Công lập

/

 

48

UNITY CHRISTIAN SCHOOL

Michigan

Công lập

/

 

49

CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS

North Carolina

Công lập

/

 

50

CLARK COUNTY SCHOOL DISTRICT

Nevada

Công lập

/

 

Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật.

 
Blue Ocean


ĐỐI TÁC