Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Bạn có thể nhập học SIM Global vào những kỳ học nào trong năm?

Với hệ thống các trường đại học danh tiếng trên thế giới của SIM Global, các kỳ nhập học của SIM Global được thiết kế đáp ứng linh hoạt các kế hoạch du học của du học sinh quốc tế:

  • Kỳ tháng 1: Dành cho khối chương trình của SIM Global, Đại học Buffalo Mỹ, Đại học RMIT, Đại học Wollongong, Đại học La Trobe
  • Kỳ tháng 2: Dành cho khối chương trình của SIM Global, Đại học Warwick, Đại học Wollongong
  • Kỳ tháng 5: Dành cho khối chương trình của Đại học Buffalo Mỹ
  • Kỳ tháng 7: Dành cho khối chương trình của SIM Global, Đại học Birmingham, Đại học RMIT, Đại học Wollongong, Đại học La Trobe, Cao đẳng Monash
  • Kỳ tháng 8: Dành cho khối chương trình của Đại học Buffalo Mỹ, Đại học London, Đại học Stirling
  • Kỳ tháng 9: Dành cho khối chương trình của Đại học London, Đại học Birmingham
  • Kỳ tháng 10: Dành cho khối chương trình của SIM Global, Đại học Warwick, Đại học Wollongong, Đại học Grenoble Ecole de Management

Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ đăng ký đông nên SIM Global thường đóng hồ sơ đăng ký từ 2 – 3 tháng trước mỗi kỳ nhập học

 

 

 

 

 

 

Blue Ocean


ĐỐI TÁC