Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Học bổng du học Anh hấp dẫn cho kỳ nhập học tháng 2/2022 của trường đại học Lincoln

Lincoln 50% Global Scholarship

Đối tượng: Sinh viên xuất sắc đăng ký chương trình Đại học (Undergraduate) và Sau đại học (Postgraduate (Taught)) toàn thời gian.
Giá trị học bổng: 50% học phí một năm học.
Chi tiết: Để nộp hồ sơ học bổng, sinh viên phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký học bổng trực tuyến hoặc tham gia phỏng vấn học bổng trực tuyến, trước deadline dưới đây với điều kiện sinh viên phải được nhận Thư mời không điều kiện – Unconditional Offer:

  • Vòng 1: Thứ 6 01/10/2021
  • Vòng 2: Thứ 6 12/11/2021

£5,000 Vietnam Scholarship

  • Đối tượng: Sinh viên đăng ký chương trình Sau đại học (Postgraduate (Taught)) toàn thời gian
  • Giá trị Học bổng Việt Nam:  5,000 Bảng
  • Chi tiết: Học bổng sẽ tự động được trao cho sinh viên đăng ký vào Đại học Lincoln trước Thứ 6 17/12/2021 cho kỳ nhập học Tháng 2/2022. Để đủ điều kiện học bổng, sinh viên cần có điểm Trung bình chung tối thiểu 6.5 (tương đương 2:2 UK).

Winter PEASS Scholarship

  • Đối tượng: Sinh viên đăng ký chương trình Master và chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào
  • Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí khóa học PEASS
  • Chi tiết: Trường sẽ tổ chức các chương trình Kỹ năng học Tiếng Anh và Học thuật dự bị “Pre-sessional English and Academic Study skills (PEASS) kéo dài 5 tuần và 10 tuần trong mùa đông này, dành cho sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào. Các chương trình có thể được học online hoặc on-campus. Sinh viên hoàn thành xuất sắc khóa học này và chuyển tiếp thành công lên khóa chính Master degree Kỳ Tháng 2/2022 sẽ được nhận Học bổng PEASS chính là toàn bộ học phí khóa học, sẽ được trừ vào học phí của khóa Thạc sĩ.
Blue Ocean


ĐỐI TÁC