Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Cập nhật học bổng hấp dẫn và ưu đãi mới nhất từ Kaplan Singapore - Kỳ nhập học 2016

                         

 Kaplan Higher Education Academy tại Singapore thông báo học bổng mới nhất - Kỳ nhập học 2016
1) 18 suất Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao Đẳng lên Đại Học 
– 1 học bổng trị giá 10.000 đô Sing / kỳ nhập học
– 1 học bổng trị giá 7.500 đô Sing /  kỳ nhập học
– 1 học bổng trị giá 5.000 đô Sing / kỳ nhập học
Kaplan  có 6 kỳ nhập học vào tháng 2, 4,6,8,10,12. 
Điều kiện :
– Điểm chuyên cần đạt 85% trở lên  
– Tất cả các môn đều đạt trong kỳ thi đầu tiên
– Tổng điểm học tập các môn  đạt từ 28 trở lên.

Cách tính điểm như sau :

Grade – Thang bậc kết quả

Point – Điểm

High Distinction (HD)

4

Distinction (D)

3

Credit (C)

2

Pass (P)

1


– Đăng ký học tiếp khóa Cử nhân tại Kaplan
– Học bổng sẽ được trừ vào học phí khóa cử nhân tiếp theo

2)  6 suất Học bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên Thạc sĩ
Trường xét  cấp 6 suất  học bổng vào 2 kỳ nhập học  thang 1 và tháng 6 hàng năm .Mỗi kỳ nhập học có 3 suất :
– 1 học bổng trị giá 10.000 đô Sing 
– 1 học bổng trị giá 7.500 đô Sing 
– 1 học bổng trị giá 5.000 đô Sing 
Các kỳ nhập học :
-    Murdoch University : Tháng 1/5 và 9.
-    Royal Holloway University of London : tháng 5 và 11.
-    Northumbria Unversity : tháng 3 và 9
-    University College Dublin Ireland : tháng 4 và 10
-    University of Essex : tháng 6 và 11
-    University of Portsmouth : tháng 6 và 11
Yêu cầu :
–– Điểm chuyên cần đạt 85% trở lên  
– Tất cả các môn đều đạt trong kỳ thi đầu tiên
– Điểm Trung Bình các môn học phải trên 85%
– Đăng ký  học tiếp khóa Thạc sĩ tại Kaplan
– Học bổng sẽ được trừ vào học phí chương trình Thạc sĩ

3/ Ưu đãi khi đăng ký học tại Kaplan  :
Miễn phí phí ghi danh: 492.2 sgd : Tương đương 8 triệu vnđ.
Thời gian : bắt đầu từ 10.10.2016.
Điều kiện: dành cho sinh viên đăng ký các khoá học trong năm 2016.
Khoản phí này sẽ được giảm trừ khi nộp học phí khóa học.

Blue Ocean


ĐỐI TÁC