Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Chuyên ngành du học Anh

Du học Anh - Chương trình thực tập nhà hàng khách sạn

Du học Anh - Chương trình thực tập nhà hàng khách sạn

Du học Anh - Theo học chương trình Cao đẳng Nhà hàng Khách sạn (BTEC level 3 Diploma in Hospitality) tại trường Cao đẳng Công lập Newcastle, Anh Quốc để có cơ hội tham gia chương trình thực tập 6 tháng, giúp bạn chiếm ưu thế hơn khi xin việc làm. Xem thêm

ĐỐI TÁC