Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

DU HỌC HÈ

Du học hè Anh  2013 - Hè vui nhiều trải nghiệm

Du học hè Anh 2013 - Hè vui nhiều trải nghiệm

Sau 1 năm phấn đấu học tập, bạn trẻ nào cũng mong muốn có được 1 kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa để “refresh” sau những tháng ngày tập trung học tập, hay tận dụng thời gian để trang bị những kiến thức, kỹ năng sống thiết thực ngoài nhà trường, hoặc muốn có những sự trải nghiệm thực tế để chuẩn bị sẵn sàng cho một giai đoạn học tập mới. Xem thêm

Du học hè Mỹ 2013 : Hè vui nhiều trải nghiệm

Du học hè Mỹ 2013 : Hè vui nhiều trải nghiệm

Sau 1 năm phấn đấu học tập, bạn trẻ nào cũng mong muốn có được 1 kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa để “refresh” sau những tháng ngày tập trung học tập, hay tận dụng thời gian để trang bị những kiến thức, kỹ năng sống thiết thực ngoài nhà trường, hoặc muốn có những sự trải nghiệm thực tế để chuẩn bị sẵn sàng cho một giai đoạn học tập mới. Xem thêm

ĐỐI TÁC