Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Hệ thống giáo dục Đan Mạch phần 1

Hệ thống giáo dục phổ cập Đan Mạch có 9 năm giáo dục phổ cập: chí phủ Đan Mạch xây dựng chương trình giáo dục gồm 1 năm mẫu giáo và 9 năm giáo dục phổ cập. Hầu hết người dân Đan Mạch đều có trình độ giáo dục đào tạo trên mức phổ cập.

Sau 9 năm giáo dục phổ cập, việc học cao hơn nữa hay dừng lại là tùy chọn vào cá nhân. Sau bậc phổ cập, thanh niên Đan Mạch có thể lựa chọn học tại các trường hướng nghiệp hoặc hoàn thành chương trình phổ thông để lên đại học.

hệ thống giáo dục đan mạch

Chính phủ Đan Mạch xây dựng chương trình giáo dục gồm: 1 năm mẫu giáo + 9 năm giáo dục phổ cập + 1 năn lớp 10 tùy chọn. Tất cả các năm học này đều được miễn phí và bình đẳng cho mọi trẻ em .

1. Chương trình mẫu giáo

Hầu hết trẻ em Đan Mạch bắt đầu lớp mẫu giáo khi 5 hoặc 6 tuổi. Lớp mẫu giáo pha trộn giữa chơi và học . Trẻ em được học bảng chữ cái, vui chơi  và phát triển các kỹ năng vần âm điệu. Mục đích của lớp mẫu giáo là : Chuẩn bị cuộc sống học đương hàng ngày cho học sinh.

2. Trường tiểu học và trung học cơ sở

Trường tiều học và trung học cơ sở của thành phố đều là những trường hỗn hợp. Tất cả các học sinh học cùng nhau trong một nhóm qua tất cả các lớp – Không hề có việc xếp lớp.

Tại đây, trường cung cấp các kiến thức cơ bản cho học sinh về toán và ngôn ngữ, các môn học  xã hội, khoa học.. Trường cũng tập trung vào việc giúp học sinh quen với nền văn hóa Đan Mạch, và các nền văn hóa khác. Trường học phải chuẩn bị cho trẻ cuộc sống trong một xã hội tự do, bình đẳng và dân chủ.

Mục đích của chương trình tiểu học và trung học cơ sở là : Đẩy mạnh sự phát triển cá nhân của trẻ, khuyến khích trí tưởng tượng và ham muốn học học hỏi của chúng.

Học sinh sẽ học cách chủ động tham gia và tinh thần trách nhiệm chung. Học sinh có thể lập một hội đồng học sinh. – Hội đồng này được hỏi xin ý kiến khi ban hành các quyết định quan trọng của nhà trường.

Còn một quy định đặc biệt nữa. Nhà trường không được phép cho điểm trước lớp 8.

Trong những năm đầu tiên của trường tiều học, công việc của học sinh được đánh giá trong các cuộc hội ý miệng giữa giáo viên và cha mẹ - Hoàn toàn không có sự phân loại, kiểm tra hoặc kỳ thi thực thế nào cho đến khi học sinh lên chương trình lớp 8. 

Blue Ocean


ĐỐI TÁC