Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Du học Anh Quốc thay đổi trong khảo thí ngôn ngữ tiếng anh

Tháng 4/2015, chính phủ Anh đã công bố những thay đổi quan trọng trong việc khảo thí ngôn ngữ tiếng Anh phục vụ cho việc nộp đơn xin thị thực. Đồng thời giảm bớt số lượng kỳ thi được chấp nhận cho mục đích xin thị thực và áp dụng những tiêu chuẩn mới trong cách thức làm bài thi và do đó IELTS trở thành kỳ thi duy nhất được chấp nhận bởi Bộ Di Trú Anh (UKVI), cụ thể có các dạng thức sau:

1. IELTS UKVI (General Training): IELTS Tổng Quát dành cho việc xin thị thực và định cư tại Vương quốc Anh: là kỳ thi dành cho các đối tượng mong muốn định cư tại Vương quốc hoặc tham gia các khóa đào tạo hoặc học tập ở bậc dưới đại học. Bài thi bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói.

2. IELTS UKVI (Academic): IELTS Học Thuật dành cho việc xin thị thực và định cư tại Vương quốc Anh: là kỳ thi IELTS dành cho các đối tượng mong muốn học bậc đại học, sau đại học và xin việc làm tại Vương quốc Anh. Bài thi bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói.

3. IELTS Life Skills (Cấp bậc A1 và B1): là kỳ thi dành cho các đối tượng cần chứng minh khả năng Nghe và Nói cơ bản làm cơ sở cho việc xin thị thực và định cư tại Vương quốc Anh. Bài thi bao gồm 2 kỹ năng Nghe và Nói.

Thông tin tóm tắt giúp các thí sinh phân biệt các hình thức thi IELTS hiện nay.

Loại bài thi IELTS

Đối tượng thi

Cấu trúc bài thi

IELTS Academic

Dành cho đại học hoặc sau đại học

Cấu trúc bài thi IELTS học thuật dành cho những đối tượng muốn nghiên cứu hoặc đào tạo tại trường đại học nói tiếng Anh hoặc những cấp bậc cao hơn.

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS General Training

Dành cho người đi làm hoặc định cư

IELTS General Training tập trung vào các kỹ năng sống dành cho những đối tượng đến các nước nước nói tiếng Anh để làm việc như Úc, Canada, Newzealand

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS UKVI Academic

Dành cho Visa và đơn xin nhập cảnh đến Anh

IELTS UKVI Học thuật dành choc các thí sinh có nhu cầu học ở trình độ đại học hoặc sau đại học , xin việc làm tại Anh Quốc.

 

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS UKVI General

Dành cho Visa và đơn xin nhập cảnh đến Anh

IELTS UKVI Tổng Quát dành cho các sinh viên có nhu cầu nhập cư vào Anh với mục đích học tập các chương trình trung học, tiếng Anh hoặc dự bị đại học tại Anh

Nghe, Nói, Đọc, Viết

IELTS Life Skills A1

 

IELTS Life Skills cấp bậc A1 dành cho đối tượng cần chứng minh kỹ năng nghe, nói tiếng Anh phù hợp với Khung quy chiếu về trình độ ngôn ngữ châu Âu (CEFR) cấp độ A1 để nộp hồ sơ xin thị thực tại Anh theo diện gia đình, vợ chồng hoặc người thân.

Nghe và Nói

IELTS Life Skills B1

IELTS Life Skills cấp bậc B1 dành cho đối tượng cần chứng minh kỹ năng nghe, nói tiếng Anh phù hợp với Khung quy chiếu về trình độ ngôn ngữ châu Âu (CEFR) cấp độ B1 để nộp hồ sơ xin thị thực tại Anh để trở thành công dân hoặc định cư lâu dài

Nghe và Nói

 

 

Blue Ocean

ĐỐI TÁC