Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Học bổng Into Mỹ 2015

INTO Mỹ là một tập đoàn giáo dục uy tín có mạng lưới trung tâm học thuật trực thuộc các trường đại học Mỹ. Là một phần của các trường đại học, nằm ngay trong khuôn viên trường, tập đoàn INTO Mỹ mang đến những trải nghiệm văn hóa dạng và các chương trình học hàng đầu thế giới cho sinh viên quốc tế với đảm bảo đầu ra tại một trong những đại học uy tín tại Mỹ như: Oregon State University, Colorado State University, University of South Florida, Marshall University, George Mason University, Drew University.

học bổng du học intro mỹ

Tập đoàn INTO Mỹ có các suất học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên bậc Cử nhân và Thạc sỹ cho các bạn có kế hoạch du học Mỹ năm 2015 như sau:

Trung tâm

Học bổng

Chương trình

Giá trị học bổng

Số lượng học bổng

Yêu cầu

INTO OSU – Oregon State University

INTO OSU Merit – Based Scholarship

Cử nhân năm 1 và Chuyển tiếp Thạc sỹ 3 học kỳ

$9,000 (bậc Cử nhân)

$12,000 (bậc Thạc sỹ)

 

Có hạn

Thạc sỹ: GPA 3.0

Cử nhân: GPA 2.9

 

 

INTO OSU - Oregon State University

INTO OSU Continued Success Scholarship

Dành cho bậc Cử nhân năm 2 sau khi hoàn thành chương trình Cử nhận năm 1 - 3 học kỳ

 

 

$6,000

 

 

Có hạn

Đạt điểm GPA 3.75 trong chương trình Cử nhân năm 1

 

 

INTO OSU - Oregon State University

 

 

Regional Scholarship

 

 

Cử nhân năm 1 và Chuyển tiếp Thạc sỹ

 

 

Lên tới $5,000

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

 

 

 

INTO OSU - Oregon State University

 

 

 

INTO OSU Honorary Scholarship

 

 

 

Cử nhân năm 1 và Chuyển tiếp Thạc sỹ 3 học kỳ

 

 

 

$12,000 cho học phí và $13,000 cho phí ăn ở

 

 

 

 

2 suất

- Được nhận vào chương trình chuyển tiếp 3 học kỳ

- Bài luận 600-800 từ nói về những đóng góp của bạn cho cộng đồng.

- Nhập học kỳ mùa thu 2015

- Phỏng vấn

 

 

 

INTO OSU - Oregon State University

 

OSU International Cultural Service Program Scholarship (ICSP)

 

 

 

Dành cho bậc Cử nhân và Thạc sỹ tại trường OSU

 

 

 

 

Lên tới $13,500

 

 

 

 

10-20

- Là sinh viên quốc tế

- GPA 3.0

- Cần hỗ trợ tài chính

- Sẵn sàng chia sẻ thông tin về đất nước và văn hóa nước mình

- Hoạt động trong tổ chức ICSP

INTO OSU - Oregon State University

OSU’s Provost’s International Scholarship

Dành cho bậc Cử nhân và Thạc sỹ tại trường OSU

 

Lên tới $9,000/năm cho 4 năm

 

Tùy theo

-       Là sinh viên quốc tế

-       GPA 3.5

-       Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh

 

 

INTO USF – University of South Florida

 

 

Regional Scholarship

 

 

Cử nhân năm 1 và Chuyển tiếp Thạc sỹ

 

 

Lên tới $5,000

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

 

 

INTO CSU – Colorado State University

 

 

Regional Scholarship

 

 

Cử nhân năm 1 và Chuyển tiếp Thạc sỹ

 

 

 

Lên tới $5,000

 

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

 

 

INTO Marshall – Marshall University

 

 

 

Regional Scholarship

 

 

 

Cử nhân năm 1 và Chuyển tiếp Thạc sỹ

 

 

 

Lên tới $5,000

 

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

 

 

INTO GMU – George Mason University

 

 

 

Regional Scholarship

 

 

 

Cử nhân năm 1 và Chuyển tiếp Thạc sỹ

 

 

 

Lên tới $5,000

 

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

 

 

 

INTO Drew – Drew University

 

 

 

Regional Scholarship

 

 

 

Cử nhân năm 1 và Chuyển tiếp Thạc sỹ

 

 

 

Lên tới $10,000

 

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

Blue Ocean

ĐỐI TÁC