Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Thay đổi quy định chứng chỉ tiếng khi xin Visa du học Anh

THÔNG BÁO TỪ CƠ QUAN VISA VÀ DI TRÚ ANH (UKVI)

THAY ĐỔI HỆ THỐNG KHẢO THÍ TIẾNG ANH SELTS CHO MỤC ĐÍCH XIN VISA

Cơ quan Visa và di trú Anh (UKVI) thông báo thay đổi quy định về hệ thống khảo thí tiếng Anh đảm bảo (SELTS) với mục đích xin Visa UK từ ngày 06/04/2015.

Thay đổi quy định chứng chỉ tiếng khi vin Visa du học Anh

Theo quy định mới, từ ngày 06/04/2015, Bộ Nội Vụ Anh chỉ chấp nhận kết quả thi IELTS và bài thi năng lực tiếng của Trinity College London cho mục đích xét duyệt hồ sơ xin cấp Visa.  

Đối với các bài thi tiếng Anh đã được thực hiện trước ngày 06/04/2015 sẽ chỉ có hiệu lực đến ngày 05/11/2015. Từ ngày 05/11/2015, chỉ điểm thi IELTS và các kết quả thi của Trinity College London được thực hiện trong và sau ngày 06/04/2015 được chấp nhận hợp lệ.

Các bạn học sinh, sinh viên quốc tế có kế hoạch học tập tại Anh Quốc có thể đăng ký thi IELTS tại các đơn vị được cấp phép. Tuy nhiên đối với các bài thi năng lực tiếng của Trinity College London dành cho mục đích xin visa chỉ được phép thực hiện tại Anh.  

Các bạn học sinh, sinh viên có thể tham khảo thêm thông tin về quy định của UKVI và danh sách các bài thi, đơn vị được cấp phép tại đây.

Blue Ocean


ĐỐI TÁC