Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu - ETCS (Phần 1)

(Phần 1: Tìm hiểu Hệ thống chuyển đổi tín chỉ Châu Âu)

 

Hệ thống tín chỉ là gì?

Hệ thống tín chỉ là cách diễn tả một chương trình giáo dục bằng cách gắn các tín chỉ vào các phần cấu thành chương trình ấy. Việc xác định tín chỉ trong hệ thống giáo dục đại học có thể dựa trên những tham số khác nhau, chẳng hạn như khối lượng công việc của sinh viên, kết quả học tập, và số giờ tiếp xúc giữa giảng viên và sinh viên.

Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu - ETCS (Phần 1)

Hệ thống chuyển đổi tín chỉ châu Âu (ECTS) là gì?

Hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ châu Âu- European Credit Transfer and Accumulation System -  là một hệ thống lấy người học làm trung tâm, dựa trên khối lượng công việc sinh viên được yêu cầu phải thực hiện để hoàn thành mục tiêu của khóa học, những mục tiêu này tốt nhất là được cụ thể hóa dựa theo kết quả học tập cần đạt của khóa học và những năng lực mà sinh viên cần thụ đắc sau khóa học.

ECTS đã được xây dựng như thế nào?

ECTS được đưa ra năm 1989 trong khuôn khổ chương trình Eramus, hiện nay trở thành một phần của chương trình Socrates. ECTS là hệ thống tín chỉ duy nhất đã được thử nghiệm thành công và áp dụng trên toàn lãnh thổ Châu Âu. ECTS được sáng tạo nhằm mục đích chuyển đổi tín chỉ. Hệ thống này đã tạo điều kiện cho sự công nhận thời gian học tập tại nước ngoài và qua đó nâng cao chất lượng cũng như mức độ lưu chuyển của sinh viên ở châu Âu. ECTS đang được xây dựng thành một hệ thống tích lũy tín chỉ để được áp dụng ở cấp trường, cấp khu vực, cấp quốc gia, và ở toàn châu Âu. Đây là một trong những mục tiêu trọng yếu của Tiến trình Bologna năm 1999.

Tại sao đưa ra ECTS?

- ECTS làm cho các chương trình học tập thành ra dễ đọc và có thể so sánh với nhau đối với tất cả sinh viên bản xứ và sinh viên nước ngoài.

- ECTS tạo điều kiện cho sự công nhận kết quả học tập giữa các trường và thúc đẩy sự lưu chuyển sinh viên.

-  ECTS giúp các trường tổ chức và duyệt xét lại các chương trình đào tạo của mình.

-  ECTS có thể vận dụng đối với nhiều chương trình đào tạo khác nhau và hình thức tổ chức đào tạo khác nhau.

-  ECTS khiến cho giáo dục đại học Châu Âu hấp dẫn hơn đối với sinh viên nước ngoài..

Đặc điểm chủ yếu của ECTS là gì?

ECTS dựa trên nguyên tắc 60 tín chỉ là định mức đo lường khối lượng công việc mà một sinh viên học toàn thời gian phải thực hiện trong một năm học. Khối lượng công việc của các chương trình đào tạo toàn thời gian ở châu Âu trong phần lớn trường hợp vào khoảng 1500-1800 giờ mỗi năm và trong trường hợp đó mỗi tín chỉ tương ứng với 25-30 giờ.

Tín chỉ trong hệ thống ECTS chỉ có thể đạt được sau khi người học làm tốt những công việc được yêu cầu, và kết quả học tập được đánh giá một cách thích hợp. Mục tiêu học tập được xây dựng dựa trên những năng lực mà sinh viên cần thụ đắc sau khóa học, diễn đạt những gì sinh viên sẽ biết, sẽ hiểu, và sẽ làm được sau khi hoàn thành một tiến trình học tập, dù là dài hay ngắn.

Khối lượng công việc của sinh viên trong hệ thống ECTS bao gồm thời gian cần thiết để hòan thành tất cả các hoạt động học tập đã được lên kế hoạch như tham dự bài giảng, tham gia seminar, tự học, chuẩn bị các đề tài/dự án và tham gia thi. Tín chỉ được phân bổ cho tất cả các phần của chương trình học (các mô-đun (module), các môn học (course), thực tập, thực hiện luận văn, v.v. và phản ánh số lượng công việc mỗi phần yêu cầu để đạt được mục tiêu cụ thể của phần ấy trong mối liên hệ với tổng số khối lượng công việc cần thiết để hoàn tất một năm học.

Kết quả học tập của sinh viên được ghi nhận qua hệ thống điểm số của quốc gia hoặc của địa phương. Bổ sung hệ thống điểm số thống nhất cho ECTS có một ý nghĩa tích cực , nhất là trong trường hợp chuyển đổi tín chỉ. Hệ thống điểm số của ECTS đánh giá sinh viên trên cơ sở thống kê. Bởi vậy dữ liệu thống kê về kết quả học tập của sinh viên là điều kiện tiên quyết để áp dụng hệ thống điểm số của ECTS. Điểm số được cho theo thang bậc như sau:

danh gia etcs

Trong kỳ tới của bài viết, mời các bạn đón đọc những Ưu điểm khi du học Tây Ban Nha - nền giáo dục theo Hệ thống ECTS nhé.

Blue Ocean

ĐỐI TÁC