Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Đa dạng học bổng tại Umass Dartmouth

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG

 • Năm thành lập: 1895
 • Là trường đại học công lập
 • Được công nhận bởi New England Association of Schools and Colleges (NEASC) và Commission on Institution of Higher Education (CIHE)
 • Tổng số sinh viên:  8,513
 • Số lượng nhân viên: 402
 • Tỉ lệ sinh viên: giảng viên: 16:1
 • Số lượng chương trình đại học: 92
 • Số lượng chương trình sau đại học: 50
 • Số lượng câu lạc bộ/ tổ chức: 180
 • Ngân sách nghiên cứu: 26,6 triệu đô la

CÁC KHOA CỦA TRƯỜNG

 • Trường kinh doanh Charlton
 • Khoa nghệ thuật và khoa học
 • Khoa kỹ thuật
 • Khoa điều dưỡng
 • Khoa nghệ thuật thị giác và trình diễn
 • Khoa kỹ thuật và khoa học hàng hải
 • Trường Luật Umass

YÊU CẦU NHẬP HỌC

THÔNG TIN HỌC BỔNG

GSSP Entrance Scholarship:

 • Xét trên GPA
 • Giá trị học bổng tùy thuộc hồ sơ
 • GSSP housing scholarship:
 • Dành cho sinh viên muốn sống trong campus
 • Giá trị học bổng $7,000 và duy trì suốt thời gian học (nếu sinh viên duy trì GPA 3.0)
 • Chancellor's scholarship:
 • Dành cho sinh viên năm 1 với GPA min 3.0 và SAT 1200/ACT 25
 • Học bổng từ $4,000 - $7,000 và có giá trị trong 4 năm học

Dean's scholarship:

 • Dành cho sinh viên năm 1 với GPA min 3.0 và SAT 1100/ACT 22
 • Học bổng $4,000 và có giá trị trong 4 năm học

Admissions Award:

 • Dành cho sinh viên năm 1 với GPA min 3.0 và SAT 900/ACT 20
 • Học bổng $ 2,500 - $4,000 và có giá trị trong 4 năm học

Blue Ocean


ĐỐI TÁC