Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Điểm danh những lĩnh vực hot nhất tại Anh trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Điểm danh những lĩnh vực hot nhất tại Anh trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại những biến đổi sâu sắc tới cơ cấu nghề nghiệp và phân hóa lao động trong toàn xã hội. Nắm bắt trước xu thế này chính là yếu tố quan trọng giúp các thế hệ lao động trong tương lai có thể thích ứng tốt với các vai trò cần đảm nhiệm trong công việc, đồng thời có thể đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp chuẩn xác. Bài viết này sẽ điểm danh những lĩnh vực hot nhất tại Anh quốc trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 và checklist những trường đào tạo nổi tiếng về các lĩnh vực này tại Anh. Nếu bạn và gia đình đang quan tâm đến du học Anh, đây có thể sẽ là những thông tin cực kỳ hữu ích mà chúng tôi muốn gửi đến bạn!

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chính là kết nối hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra hội tụ kỹ thuật số giữa Công nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong.

Cuộc cách mạng này sẽ diễn ra trên 3 lĩnh vực chính:

1/ Kỹ thuật số

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Internet of things
 • Big Data

2/ Công nghệ sinh học

3/ Vật lý

 • Công nghệ 3D
 • Robot

Những khóa học tiêu biểu trong 3 lĩnh vực này tại Anh quốc

Trong vòng 15 năm tới nhu cầu lao động về 3 lĩnh vực trên dự báo sẽ diễn ra cực kỳ mạnh mẽ, như vậy việc theo học những ngành học này để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động là hoàn toàn tất yếu.

Blue Ocean giới thiệu một số khóa học tiêu biểu trong 3 mảng học tập trên tại Anh Quốc như sau:

1/ Kỹ thuật số

Coventry University

 • BSc (hons) multimedia computing (optional sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) business information technology (optional sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) computer science (optional sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) computing (optional sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) ethical hacking & network security (optional sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) games technology (optional sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) information technology practitioner (optional foundation year, optional sandwich year, optional year abroad)
 • HND information technology practitioner (optional foundation year)
 • BSc (hons) mathematics & data analytics (optional sandwich year, optional year abroad)

Bournemouth University

 • BSc (hons) computer networks (sandwich year)
 • BSc (hons) business information technology (sandwich year)
 • BSc (hons) information technology management (sandwich year)
 • BSc (hons) forensic computing & security (sandwich year)
 • BSc (hons) computing (sandwich year)
 • BSc (hons) cyber security management (sandwich year)
 • BSc (hons) games programming (sandwich year)

Aston University

 • BSc (hons) computing for business (sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) computing science (sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) multimedia computing (sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) mathematics with computing (sandwich year, optional year abroad)
 • BEng (hons) electronic engineering & computer science (sandwich year, optional year abroad)
 • MEng (hons) electronic engineering & computer science
 • BSc (hons) computing science & mathematics (sandwich year, optional year abroad)

University of Portsmouth

 • BSc (hons) computer science (optional sandwich year)
 • BSc (hons) computing (optional sandwich year)
 • BSc (hons) digital media (optional sandwich year)
 • BSc (hons) computer games technology (optional sandwich year)
 • BSc (hons) business information systems (optional sandwich year)
 • BSc (hons) forensic computing (optional sandwich year)
 • MComp computer science (optional sandwich year)
 • BSc (hons) computer animation & visual effects (optional sandwich year)
 • BSc (hons) creative media technologies (optional sandwich year)
 • BA (hons) digital marketing (optional sandwich year)
 • BSc (hons) software engineering (optional sandwich year)
 • BSc (hons) music & sound technology (optional sandwich year)
 • BSc (hons) business & systems management (optional sandwich year)
 • BSc (hons) music computing (optional sandwich year)
 • BA (hons) animation (optional sandwich year)
 • BA (hons) media & digital practice (optional sandwich year)
 • BSc (hons) computer games enterprise (optional sandwich year)

Queen's Belfast University

 • BSc (hons) computer science (sandwich year)
 • MEng (hons) computer science
 • BEng (hons) computer science (sandwich year)
 • BEng (hons) software engineering (sandwich year)
 • MSci (hons) mathematics & computer science
 • MEng (hons) computer science (sandwich year)
 • BSc (hons) mathematics & computer science
 • BSc (hons) computing & information technology (sandwich year)
 • BEng (hons) software & electronic systems engineering
 • BEng (hons) software & electronic systems engineering (sandwich year)
 • MEng (hons) software & electronic systems engineering
 • MEng (hons) software & electronic systems engineering (sandwich year)
 • BSc (hons) business information technology (sandwich year)
 • MEng (hons) software engineering (sandwich year)
 • MEng (hons) software engineering

Brunel University

 • BSc (hons) computer science (artificial intelligence) (optional foundation year)
 • BSc (hons) business computing (ebusiness) (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) business computing (human-computer interaction) (optional foundation year)
 • BSc (hons) business computing (human-computer interaction) (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) business computing (optional foundation year)
 • BSc (hons) business computing (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) business computing (social media) (optional foundation year)
 • BSc (hons) business computing (social media) (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) computer science (software engineering) (optional foundation year)
 • BSc (hons) computer science (software engineering) (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) computer science (artificial intelligence) (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) visual effects with motion graphics (sandwich year)
 • BSc (hons) computer science (digital media & games) (optional foundation year)
 • BSc (hons) computer science (digital media & games) (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) computer science (network computing) (optional foundation year)
 • BSc (hons) computer science (network computing) (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) computer science (optional foundation year)
 • BSc (hons) computer science (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) visual effects with motion graphics
 • BSc (hons) business computing (ebusiness) (optional foundation year)

2/ Công nghệ sinh học

University of Surrey

 • BSc (hons) biomedical sciences
 • BSc (hons) biological sciences (sandwich year, optional year abroad)
 • BSc (hons) biotechnology
 • BSc (hons) biotechnology (sandwich year, optional year abroad)

University of Manchester

 • BSc (hons) biomedical sciences (optional foundation year, sandwich year)
 • BSc (hons) biotechnology (optional foundation year, sandwich year)

Lancaster University

 • MSci (hons) biological sciences
 • BSc (hons) biology
 • MSci (hons) biology

University of Bath

 • BSc (hons) biology (sandwich year)
 • BSc (hons) biomedical sciences

University of kent

 • BSc (hons) biomedical science (sandwich year)

University of Lincoln

 • BSc (hons) biology (optional sandwich year)
 • MBio biology
 • BSc (hons) biochemistry (optional sandwich year)
 • MBio biochemistry

University of Portsmouth

 • BSc (hons) biology
 • BSc (hons) biomedical science (optional sandwich year)

Royal Holloways University

 • BSc (hons) experimental physics
 • MSci (hons) physics
 • BSc (hons) astrophysics
 • BSc (hons) physics
 • BSc (hons) physics with particle physics
 • MSci (hons) astrophysics
 • MSci (hons) physics with particle physics
 • MSci (hons) experimental physics

University of Manchester

 • BSc (hons) mathematics & physics (optional foundation year)
 • BSc (hons) physics (optional foundation year)
 • BSc (hons) physics with philosophy (optional foundation year)
 • MPhys (hons) physics (optional foundation year)
 • MMath&Phys (hons) mathematics & physics (optional foundation year)
 • MPhys (hons) physics with astrophysics (optional foundation year)
 • MPhys (hons) physics with theoretical physics (optional foundation year)
 • MPhys (hons) physics with philosophy (optional foundation year)
 • BSc (hons) physics with astrophysics (optional foundation year)
 • MPhys (hons) physics (optional foundation year, year abroad)
 • BSc (hons) physics with theoretical physics (optional foundation year)

University of Bath

 • MSci (hons) natural sciences (year abroad)
 • MPhys (hons) physics
 • BSc (hons) physics with astrophysics
 • BSc (hons) physics with astrophysics (year abroad)
 • MPhys (hons) physics with astrophysics (year abroad)

University of Southampton

 • BSc (hons) physics
 • MPhys (hons) physics with photonics
 • MPhys (hons) physics with nanotechnology
 • MPhys (hons) physics with astronomy
 • MPhys (hons) physics with space science
 • MPhys (hons) physics (optional sandwich year)
 • BSc (hons) physics (foundation year)
 • MPhys (hons) physics (foundation year)

University of Aberystwyth

 • BSc (hons) physics
 • BSc (hons) physics (inc industrial & professional training) (sandwich year)
 • BSc (hons) mathematical & theoretical physics
 • BSc (hons) astrophysics
 • BSc (hons) astrophysics (includes year zero) (optional foundation year)
 • MEng (hons) engineering physics (inc industrial & professional training) (sandwich year)
 • MPhys (hons) physics
 • BSc (hons) mathematics/ physics
 • BEng (hons) engineering physics (with year in industry) (sandwich year)
 • BSc (hons) physics (includes year zero) (foundation year)
 • BEng (hons) engineering physics
 • BSc (hons) computer science/ physics
 • BSc (hons) space science & robotics
 • BSc (hons) physics with planetary & space physics
 • MMath (hons) mathematical & theoretical physics
 • BSc (hons) physics with education
 • MPhys (hons) physics (inc industrial & professional training) (sandwich year)
 • MPhys (hons) physics with planetary & space physics
 • MPhys (hons) astrophysics
 • MPhys (hons) space science & robotics

Nếu bạn quan tâm đến du học Anh và mong muốn tìm hiểu những lĩnh vực đang nằm trong xu hướng cách mạng công nghệ 4.0, hãy liên hệ ngay Blue Ocean để được tư vấn thông tin chi tiết nhé!

Blue Ocean

ĐỐI TÁC