Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Du học Singapore - Tìm hiểu đôi nét về Học viện PSB

ĐÔI NÉT VỀ HỌC VIÊN PSB

Học viện PSB có một hệ thống giáo dục hàng đầu Singapore được biết đến với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Singapore​. Chương trình đào tạo kết nối giảng dạy và cấp bằng với các trường đối tác ở Anh và Úc, đem lại cho sinh viên môi trường học tập quốc tế, bằng cấp chất lượng, cơ hội chuyển tiếp và việc làm sau khi tốt nghiệp cao.

Du học Singapore - Tìm hiểu đôi nét về Học viện PSB

Học viện PSB cũng là trường tư duy nhất sở hữu bởi Bộ thương mại và Công nghiệp Singapore (thuộc chính phủ Singapore) cung cấp chương trình học đa dạng từ Tiếng Anh, Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến Sỹ với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Truyền thông, Marketing, Du lịch khách sạn, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật (engineering). Trường có hơn 300 giảng viên, hơn 11 000 sinh viên bản địa và quốc tế, chương trình giảng dạy đa dạng và trang thiết bị phục vụ cho học tập và giảng dạy hiện đại.

Với Edutrust 4 năm, học viện PSB luôn mang lại cho sinh viên cảm giác tin tưởng khi theo học.

ĐỐI TÁC GIÁO DỤC CỦA PSB

Hệ thống các trường đối tác rộng lớn, gồm các trường đại học “Top” ở Anh Quốc và Úc.

Du học Singapore - Tìm hiểu đôi nét về Học viện PSB

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN PSD

Chương trình

Thời gian học

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Hạn nộp hồ sơ

Phí khóa học (bao gồm 7% GST)

Tiếng anh

Level 1 – 5

2 tháng/ trình độ

03/01/2017

03/03/2017

02/12/2016

$12,572.50

($2,514.50 /trình độ)

06/03/2017

28/04/2017

03/02/2017

02/05/2017

23/06/2017

31/03/2017

03/07/2017

25/08/2017

02/06/2017

04/09/2017

27/10/2017

04/08/2017

30/10/2017

22/12/2017

29/09/2017

CEP Advanced Level

Tiếng anh nâng cao

3 tháng/ trình độ

03/01/2017

28/03/2017

02/12/2016

$3,210.00

03/04/2017

19/06/2017

03/03/2017

03/07/2017

18/09/2017

03/06/2017

02/10/2017

18/12/2017

02/09/2017

Certificate in Engineering Foundation (CEF)

3 months

09/01/2017

31/03/2017

09/12/2016

$2,247.00

10/04/2017

23/06/2017

10/03/2017

10/07/2017

22/09/2017

09/06/2017

02/10/2017

15/12/2017

01/09/2017

Certificate in Infocomm Technology (CIT)

3 months

09/01/2017

31/03/2017

09/12/2016

$2,247.00

10/04/2017

23/06/2017

10/03/2017

10/07/2017

22/09/2017

09/06/2017

02/10/2017

15/12/2017

01/09/2017

Foundation Diploma in Life Sciences

6 months

13/03/2017

08/2017

10/02/2017

$10,272.00

11/09/2017

02/2018

11/08/2017

Diploma in Business Administration

(General DBA, DBA AF, DBA SCM)

Diploma in Media Communication

Diploma in Tourism & Hospitality Management (DTHM)

9 months

09/01/2017

20/10/2017

09/12/2016

$9,972.40

10/04/2017

12/01/2018

10/03/2017

10/07/2017

27/04/2018

09/06/2017

02/10/2017

20/07/2018

01/09/2017

Diploma in Sport and Exercise Science (DSES)

9 months

10/04/2017

12/01/2018

10/03/2017

$9,844.00

10/07/2017

27/04/2018

09/06/2017

02/10/2017

20/07/2018

01/09/2017

Diploma in Electrical Engineering Technology (DEET)

9 months

09/01/2017

20/10/2017

09/12/2016

$12,026.80

 

10/04/2017

12/01/2018

10/03/2017

 

10/07/2017

27/04/2018

09/06/2017

02/10/2017

20/07/2018

01/09/2017

Diploma in Mechanical Engineering Technology (DMET)

9 months

09/01/2017

20/10/2017

09/12/2016

$12,026.80

10/04/2017

12/01/2018

10/03/2017

10/07/2017

27/04/2018

09/06/2017

02/10/2017

20/07/2018

01/09/2017

Diploma in Infocomm

Technology (DICT)

9 months

09/01/2017

20/10/2017

09/12/2016

$9,972.40

10/04/2017

12/01/2018

10/03/2017

10/07/2017

27/04/2018

09/06/2017

02/10/2017

20/07/2018

01/09/2017

Diploma in Business Administration with Bridging

(General DBA, DBA AF, DBA SCM)

Diploma in Tourism and Hospitality Management

12 months

09-01-2017

12-01-2018

09-12-2016

$11,914.45

27-02-2017

12-01-2018

27-01-2017

10-04-2017

27-04-2018

10-03-2017

15-05-2017

27-04-2018

14-04-2017

10-07-2017

20-07-2018

09-06-2017

14-08-2017

20-07-2018

14-07-2017

02-10-2017

19-10-2018

01-09-2017

13-11-2017

19-10-2018

13-10-2017

Diploma in Media and Communication

12 months

09-01-2017

12-01-2018

09-12-2016

$11,914.45

10-04-2017

27-04-2018

10-03-2017

10-07-2017

20-07-2018

09-06-2017

02-10-2017

19-10-2018

01-09-2017

Diploma in Electrical Engineering Technology with Bridging (DEET)

12 months

09-01-2017

12-01-2018

09-12-2016

$13,123.55

10-04-2017

27-04-2018

10-03-2017

10-07-2017

20-07-2018

09-06-2017

02-10-2017

19-10-2018

01-09-2017

Diploma in Mechanical Engineering Technology with Bridging (DMET)

12 months

09-01-2017

12-01-2018

09-12-2016

$13,123.55

10-04-2017

27-04-2018

10-03-2017

10-07-2017

20-07-2018

09-06-2017

02-10-2017

19-10-2018

01-09-2017

Diploma in Infocomm Technology with Bridging (DICT)

12 months

09-01-2017

12-01-2018

09-12-2016

$12,139.15

10-04-2017

27-04-2018

10-03-2017

10-07-2017

20-07-2018

09-06-2017

02-10-2017

19-10-2018

01-09-2017

Coventry University (CU)

Bachelor of Arts (Hons)

 • Accounting & Finance
 • Business & Finance
 • Business & Marketing

16 months

27/03/2017

07/2018

13/02/2017

$19,709.40

24/07/201

11/2018

12/06/2017

20/11/2017

03/2019

09/10/2017

Bachelor of Engineering (Hons)

 • Electrical & Electronic 

Engineering

 • Mechanical Engineering

Bachelor of Science (Hons)

 • Computer Science

16 months

27/03/2017

07/2018

13/02/2017

$22,726.80

$22,084.80

24/07/2017

11/2018

12/06/2017

20/11/2017

03/2019

09/10/2017

Master of Science in Engineering Business Management

12 months

27/03/2017

07/2018

13/02/2017

$20,415.60

24/07/2017

11/2018

12/06/2017

Edinburgh Napier University (ENU)

Bachelor of Arts

 • Hospitality & Tourism Mgmt

12 months

06/03/2017

07/2018

23/01/2017

$15,793.20

03/07/2017

12/2018

22/05/2017

30/10/2017

04/2019

18/09/2017

Bachelor of Science

 • Sport and Exercise Science

20 months

06/02/2017

02/2018

26/12/2016

$24,781.20

05/06/2017

06/2018

17/04/2017

02/10/2017

10/2018

21/08/2017

MSc Business Management

 • Entrepreneurship

MSc International Business Management

12 months

06/02/2017

02/2018

26/12/2016

$20,704.50

05/06/2017

06/2018

17/04/2017

02/10/2017

10/2018

21/08/2017

La Trobe University (LTU)

Bachelor of Biomedical Sciences

Bachelor of Science

 • Pharmaceutical Science
 • Molecular Biology

2 years

13/03/2017

03/2017

30/01/2017

$43,656.00

 

11/09/2017

09/2019

31/07/2017

University of Wollongong (UOW)

Bachelor of Commerce

 • Finance
 • Management & Marketing
 • Supply Chain Management

16 months

09/01/2017

07/2018

28/11/2016

$25,423.20

$38,134.80

02/05/2017

12/2018

20/03/2017

28/08/2017

04/2019

17/07/2017

University of Newcastle (UON)

Bachelor of Business

 • Leadership & Management and Marketing

Bachelor of Commerce

 • Accounting

16 months

or

24 months

09/01/2017

07/2018

28/11/2016

$26,108.00

$39,162.00

02/05/2017

12/2018

20/03/2017

28/08/2017

04/2019

17/07/2017

Bachelor of Communication

 • PR & Journalism

2 years

28/08/2017

08/2019

17/07/2017

$39,162.00

Bachelor of Info Technology

 • Enterprise Information Technology and Software Development & Applications 

2 years

28/08/2017

08/2019

17/07/2017

$41,491.18

Bachelor of Engineering

 • Electrical
 • Mechanical

3 years

28/08/2017

08/2020

17/07/2017

$69,426.74

Master of Business Administration

12 months

09/01/2017

12/2017

28/11/2016

$28,761.60

     

02/05/2017

04/2018

20/03/2017

28/08/2017

08/2018

17/07/2017

 

Để biết thêm thông tin cho tiết về thông tin tuyển sinh và điều kiện học bổng của các trường đại học Singapore Quý phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên vui lòng đăng ký hoặc liên hệ hotline của Blue Ocean:

Blue Ocean


ĐỐI TÁC