Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Nhận ngay £ 5,000 học bổng & nộp hồ sơ Dự bị Thạc sỹ tháng 1/ 2017 tại Đại học Lincoln

Nhằm giảm bớt gánh nặng tuyển sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế, Đại học Lincoln triển khai các chương trình dự bị tiếng Anh học thuật và Dự bị Thạc sỹ, để con đường tới đại học Lincoln của các bạn thuận lợi hơn & chắc chắn hơn.
Trường đại học Lincoln thông báo đợt tuyển sinh cuối cùng cho các chương trình khai giảng mùa xuân năm 2017 và mang đến cơ hội nhận những suất học bổng giá trị lên tới 5,000 bảng Anh cho những ứng viên nộp hồ sơ sớm & có thành tích học tập suất sắc.

Giới thiệu về trường Đại học Lincoln, Anh Quốc
Học bổng £5,000 dành riêng cho sinh viên Việt Nam
+   Academic Excellence Scholarship
- Số lượng: Không giới hạn
- Kỳ nhập học: Tháng 2/2017
- Yêu cầu: Tối thiểu thỏa mãn yêu cầu đầu vào chương trình đăng ký, GPA 7.0/10
- Chương trình: Thạc sỹ
    Merit Scholarship
- Số lượng: Không giới hạn
- Kỳ nhập học: Tháng 9/2017
- Yêu cầu: Tối thiểu thỏa mãn yêu cầu đầu vào chương trình đăng ký, GPA 7.0/10
- Chương trình: Thạc sỹ


Hạn chót nhận hồ sơ Thạc sỹ & xét học bổng:
- Kỳ mùa xuân 2017: 30/11/2016
- Kỳ mùa thu 2017: 30/06/2017


Lộ trình chuyển tiếp Thạc sỹ tại Đại học Lincoln

Chương trình Dự bị thạc sỹ Business and Management

Các học phần chủ đạo

- Academic English Skills

- Research Methodology – phương pháp nghiên cứu khoa học

- Individual Research Project – các dự án nghiên cứu cá nhân

- Data Collection and Interpretation – Thu thập & giải thích dữ liệu

- Business and Management 1 – Operations Management and Organisational Behaviour

(Quản trị & Kinh doanh 1 – Quản trị vận hành & Tổ chức hành vi)

- Analytical Techniques and Problem Solving – Kỹ thuật phân tích – Giải quyết vấn đề

- Business and Management 2 – Business Strategy

Quản trị & Kinh doanh 2 – Chiến lược kinh doanh)

Sau khi hoàn thành chương trình Dự bị thạc sỹ, sinh viên được đảm bảo lộ trình chuyển tiếp lên 1 trong 18 chương trình Thạc sỹ dưới đây:

1. Accountancy and Finance, MSc

2. Accounting, MSc   

3. Culture and Heritage Management, MSc  

4. Events Management, MSc 

5. Fashion Management, MSc           

6. Finance, MSc         

7. Human Resource Management, MSc        

8. International Business, MSc          

9. International Business Economics, MSc

10. International Investment Banking, MSc  

11. Logistics and Global Operations, MSc    

12. Management, MSc           

13. Management and International Relations, MSc  

14. Marketing, MSc   

15. Marketing with Luxury Brands, MSc      

16. MBA                    

17. Project Management, MSc           

18. MSc Tourism and Marketing, MSc          

 

Chương trình dự bị tiếng Anh học thuật 5 tuần

Tên

chương trình

Tiếng Anh dự bị & Chính khóa

Đủ điều kiện

tuyển sinh trực tiếp chính khóa

Yêu cầu học thuật

Ngày khai giảng

IELTS/ thành phần

Học phí tiếng Anh

Ngày khai giảng

IELTS/ thành phần

Học phí

MSc Crisis and Disaster Management

05/01/2017

5.5/ 5.0

£1,400

13/02/2017

6.0/ 5.5

£13,000

Bằng cử nhân chuyên ngành, GPA 2.2/4

MSc Events Management

05/01/2017

5.5/ 5.0

£1,400

13/02/2017

6.0/ 5.5

£13,000

Bằng cử nhân chuyên ngành, GPA 2.2/4

MSc Fashion Management

05/01/2017

5.5/ 5.0

£1,400

13/02/2017

6.0/ 5.5

£13,000

Bằng cử nhân chuyên ngành, GPA 2.2/4

MSc International Business

05/01/2017

5.5/ 5.0

£1,400

13/02/2017

6.0/ 5.5

£13,000

Bằng cử nhân chuyên ngành, GPA 2.2/4

MSc Logistics and Global Operations

05/01/2017

5.5/ 5.0

£1,400

13/02/2017

6.0/ 5.5

£13,000

Bằng cử nhân chuyên ngành, GPA 2.2/4

MSc Management

05/01/2017

5.5/ 5.0

£1,400

13/02/2017

6.0/ 5.5

£13,000

Bằng cử nhân chuyên ngành, GPA 2.2/4

MSc Marketing

05/01/2017

5.5/ 5.0

£1,400

13/02/2017

6.0/ 5.5

£13,000

Bằng cử nhân chuyên ngành, GPA 2.2/4

MBA

05/01/2017

5.5/ 5.0

£1,400

13/02/2017

6.0/ 5.5

£14,400

Bằng cử nhân chuyên ngành, GPA 2.2/4

Xem thêm: Các học bổng du học Anh 

 

Blue Ocean


ĐỐI TÁC