Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Danh sách các trường Dự bị Đại học tại Đức

                               
Học sinh vừa tốt nghiệp Phổ thông và trúng tuyển Đại học tại Việt Nam hoàn toàn có thể sang Đức học Đại học thông qua chương trình Dự bị đại học tại Đức. Các tân sinh viên muốn học tại trường Dự bị đại học Đức (Studienkolleg)  cần phải chứng minh qua kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học chương trình bằng tiếng Đức tại Đây.

Các sinh viên học dự bị đai học tại Studienkolleg dược xem như sinh viên chính quy học tại trường Đại học mà sinh viên đang theo học.

Để tiện cho các bạn tham khảo và tìm kiếm được trường Dự bị đại học phù hợp, Blue Ocean liệt kê dưới đây Danh sách các trường Dự bị đại học thuộc nhiều Bang/ Thành phố trải rộng khắp nước Đức.

 

Bang

Tên trường

Thành phố

Tên ngành học

Website

Baden- Württemberg

Studienkolleg an der Universität Heidelberg

Heidelberg

(M, T, W, G, S)

www.isz.uni-heidelberg.de

Studienkolleg des KIT (Karlsruher Institut für Technologie)

Karlsruhe

(T)

www.stk.kit.edu

Studienkolleg an der HTWG Konstanz

Konstanz

(T, W)

www.studienkolleg.htwg-konstanz.de

Bayern

Studienkolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern (in München

München

 (M, T, W, G)

www.studienkolleg.mhn.de

Studienkolleg bei den Fachhochschulen des Freistaates Bayern (in Coburg)

Coburg

(TI, SW, WW, DSH)

www.sk-coburg.de

Berlin

Studienkolleg an der TU Berlin

Berlin

 (M, T, TI, WW, W)

www.studienkolleg.tu-berlin.de

Studienkolleg an der FU Berlin

Berlin

(T, M, W, G, S)

www.fu-berlin.de/studienkolleg

Bremen

Kein Studienkolleg

 

 

 

Hamburg

Studienkolleg an der Universität Hamburg

Hamburg

 (M, T, W, G)
Sonder-
lehrgang

www.studienkolleg-hamburg.de

Hessen

Studienkolleg an der Goethe-Universität

Frankfurt am Main

 (M, T, W, G)

www.isz.uni-frankfurt.de

Studienkolleg an der TU-Darmstadt

Darmstadt

(T, G, DSH)

www.stk.tu-darmstadt.de

Studienkolleg an der Universität Kassel

Kassel

(T, W)

http://www.uni-kassel.de/einrichtungen/studienkolleg/startseite.html

 

Studienkolleg Mittelhessen der Universität Marburg

Marburg

 (M, T, W, G)

www.studienkolleg-mittelhessen.de

Mecklenburg-Vorpommern 

Studienkolleg an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität

Greifswald

 (M, T, G)

 

Studienkolleg an der Hochschule Wismar

Wismar

(TI, W, WW)

www.hs-wismar.de/was/einrichtungen/studienkolleg/

Nieder-Sachsen

Studienkolleg an der Universität Hannover

Hannover

 (M, T, W)

www.stk.uni-hannover.de

Nordrhein-Westfalen

Studienkolleg des Ökumenischen Studienwerks e.V.

Bochum

(T)

www.studienkolleg-bochum.de

Studienkolleg Mettingen

Mettingen

(T, W, G, M)

www.studienkolleg-mettingen.de

Rheinland-Pfalz

Studienkolleg der Johannes-Gutenberg-Universität

Mainz

 (M, T, W, G, S)

www.uni-mainz.de/studienkolleg

Studienkolleg für die Fachhochschulen

Kaiserslautern

 (TI, WW)

webhome.fh-kl.de/studienkolleg

Saarland

Studienkolleg der Universität des Saarlandes

Saarbrücken

 (M, T)

www.uni-saarland.de/studienkolleg

Ausländerstudienkolleg zur Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

Saarbrücken

(TI, WW)

 

Sachsen

TUDIAS-Studienkolleg TU Dresden

Dresden

(T, M)

www.tudias.de

Studienkolleg Glauchau

Glauchau

 (T, TI, W, WW, DSH)

www.studiencolleg-glauchau.de
 

Universität Leipzig Studienkolleg Sachsen

Leipzig

 

www.uni-leipzig.de/stksachs

 

Hochschule Zittau/Görlitz Studienkolleg

Zittau

(TI, WW)

www.hszg.de/studienkolleg 

Sachsen-Anhalt

Studienkolleg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Halle

(M, T, W, G, S, DSH)

www.studienkolleg.uni-halle.de

Studienkolleg Sachsen-Anhalt / Köthen

                           Köthen

  (T, SW, W)

hs-anhalt - landesstudienkolleg.html
 

Schleswig-Holstein

Studienkolleg an der FH Kiel

Kiel

 (TI, SW, WW)

www.stk.fh-kiel.de

Thüringen

Staatliches Studienkolleg

Nordhausen

(M, T, W, G, SW)

www.fh-nordhausen.de
 

 

Lưu ý: Giải thích tên chuyên ngành

Khóa TI: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kỹ thuật

Khóa WW: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kinh tế

+  Khóa GD: Chuẩn bị cho các ngành Nghệ thuật

+  Khóa SW: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Xã hội

+  Khóa DÜ: Chuẩn bị cho các ngành Phiên dịch, Dịch thuật

+  Khóa T: Cho các ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)

+  Khóa M: Cho các ngành Y học và Sinh học

+  Khóa W: Cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội

+  Khóa G: Cho các ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ

+  Khóa S: Cho các ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)

Blue Ocean


ĐỐI TÁC