Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Học bổng du học Nhật bản do các trường đại học tiến cử ,Học bổng Mext

Đối tượng nhận học bổng này là các sinh viên du học theo khuôn khổ Hiệp định giao lưu giữa các trường đại học. Các trường đại học Nhật Bản này sẽ tiến cử những sinh viên quốc tế  ưu tú đang du học tại trường lên  lên Bộ giáo dục và khoa học (Mext ) để được cấp học bổng.

Hiện có 2 đối tượng đươc áp dụng tuyển chọn  theo học bổng này

1.Học bổng dành cho lưu học sinh nghiên cứu sinh:

Những người có nguyện vọng vào khoa học sau đại học của các trường đại học Nhật Bản trong khuôn khổ hiệp định hợp tác giao lưu giữa các trường đại học, có thành tích học tập cao và cần được cấp học bổng

2.Học bổng dành cho lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật

Những người đã có giấy nhập học vào trường đại học với tư cách là lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật bản  ( hệ đại học )

Blue Ocean


ĐỐI TÁC