Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Hệ thống giáo dục Đan Mạch phần 2

Hệ thống giáo dục bậc cao của Đan Mạch bao gồm 05 nhóm trường:

NHÓM TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO

TRƯỜNG

1. Viện và học viện đào tạo nghệ thuật - Artistic Higher Education Institutions

Đào tạo các chương trình Đại học và Sau Đại học dựa trên nghiên cứu hoặc nghệ thuật

- Design School Kolding

- Rhytmic Music Conservatory

- The Royal Danish Academy of Music

- The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Visual Art

- Aarhus School of Architecture

- The Royal Danish Academy of Fine Arts - Schools of Architecture, Design and Conservation

- Funen Art Academy

- The Academy of Music and Dramatic Arts - Southern Denmark

- The Danish National School of Performing Arts

- The Royal Academy of Music - Aarhus/Aalborg

- The Royal Opera Academy

2. Nhóm trường Đại học - Universities

Đào tạo các chương trình Đại học và Sau Đại học về nghiên cứu chuyên sâu

- IT University of Copenhagen (ITU)

- Copenhagen Business School (CBS)

- Aalborg University (AAU)

- Aarhus University (AU)

- University of Southern Denmark (SDU)

- Roskilde University (RUC)

- Technical University of Denmark (DTU)

- University of Copenhagen (KU)

3. Nhóm trường Đại học cao đẳng - University Colleges

Đào tạo các chương trình Đại học chuyên môn và Đại học chuyên nghiệp

- University College UCC

- University College Zealand

- Danish School of Media and Journalism (DMJX)

- Metropolitan University College (MUC)

- VIA University College

- University College of Northern Denmark (UCN)

- University College Lillebaelt (UCL)

- University College South Denmark

4. Nhóm Viện Kịnh doanh - Business Academies

Đào tạo các chương trình bậc cao ngắn hạn và chương trình cử nhân liên kết

- Copenhagen School of Design and Technology (KEA)

- Dania - Academy of Higher Education

- International Business Academy (IBA)

- Business Academy SouthWest

- Lillebaelt Academy of Professional Higher Education

- Copenhagen Business Academy

- Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT)

- Niels Brock (Copenhagen Business College)

- Business Academy Aarhus

5. Nhóm Trường đào tạo chương trình giáo dục cho người trưởng thành - Adult education.

Cung cấp chương trình ở mọi cấp độ. Những khóa học ngắn hạn nâng cao chuyên môn, nghề nghiệp được xây dựng theo Bộ luật Giáo dục mở rộng của Bộ Giáo dục Đan Mạch.

 

- Aarhus school of Maritime and Technical Engineering

- Copenhagen School of Maritime Education and Training

- Maritime Training and Education Centre (MARTEC)

- Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)

Khung chương trình giáo dục của Đan Mạch được chia thành 8 cấp độ, trong đó, từ các chương trình cấp chứng chỉ tới Đại học và sau Đại học được xếp theo cấp độ 5 - 8 như trong bảng sau đây:

BẬC ĐÀO TẠO

CẤP ĐỘ

Mẫu giáo - Pre-school

1

Tiểu học - Primary education

2

Trung học cơ sở - Lower secondary Education

3

Trung học phổ thông - Upper secondary Education

4

Đào tạo nghề - Vocational education and training

5

Chương trình cao đẳng - Diploma Degree

6

Thạc sỹ - Master degrees

7

Tiến sỹ - Ph.D

8

Với hệ thống giáo dục hiện đại và chính sách mở, thể hiện ở việc cung cấp hơn 600 chương trình đào tạo chính quy và tổng cộng lên tới 1300 khóa học khác giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế,  Đan Mạch đang được xem là điểm đến xu hướng hàng đầu tại khu vực Bắc Âu nói riêng  và toàn châu Âu nói chung.

Blue Ocean


ĐỐI TÁC