Hotline : 0967 057 711 - 0967 027 711 - 0963 779 771

Facebook Live Chat

Học bổng INTO du học Mỹ 2016

INTO Mỹ là một tập đoàn giáo dục uy tín có mạng lưới trung tâm học thuật trực thuộc các trường đại học Mỹ. Là một phần của các trường đại học, nằm ngay trong khuôn viên trường, INTO mang đến những trải nghiệm văn hóa dạng và các chương trình học hàng đầu thế giới cho sinh viên quốc tế với đảm bảo đầu ra tại một trong những đại học uy tín tại Mỹ như: Oregon State University, Colorado State University, University of South Florida, Marshall University, George Mason University, Drew University, Saint Louis University.

học bổng INTO du học Mỹ 2016

Blue Ocean Education thông báo học bổng của INTO du học Mỹ trong năm học 2016:

Trung tâm

Học bổng

Chương trình

Giá trị học bổng

Số lượng học bổng

Yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTO OSU - Oregon State University

 

 

 

Honorary Scholarship

Pathway Cử nhân (3 kỳ)

$12,000 cho học phí và $13,000 cho phí ăn ở

 

2 suất

 • Có thư mời cho Cử nhân năm 1
 • Bài luận 600-800 từ
 • Phỏng vấn
 • Nhập học tháng 8/2016

INTO OSU Merit – Based Scholarship

Pathway Cử nhân và Pathway Thạc sỹ

$9,000 (bậc Cử nhân)

$12,500 (bậc Thạc sỹ)

 

Có hạn

 • Thạc sỹ: GPA 3.0
 • Cử nhân: GPA 2.9

 

 

INTO OSU Continued Success Scholarship

Cử nhân và Thạc sỹ sau khi hoàn thành chương trình Pathway tại INTO

 

 

$6,000

 

Không giới hạn

 • Đạt điểm GPA 3.75 trong chương trình Cử nhân năm 1
 • Chuyển tiếp thành công vào năm 2 và Thạc sỹ

 

 

Regional Scholarship

 

 

Pathway Cử nhân và Pathway Thạc sỹ

 

 

Lên tới $5,000

 

 

Có hạn

 • Có thư mời học
 • Bảng điểm
 • Chứng minh trình độ tiếng Anh
 • Bài luận cá nhân 300-400 từ
 • Phỏng vấn học bổng

International Baccaulauceate Scholarship

Cử nhân năm 1 trực tiếp hoặc Cử nhân chuyển tiếp

$3,000/năm cho 4 năm

Tuỳ theo

 • Được nhận vào OSU theo chương trình Cử nhân năm 1 trực tiếp hoặc Cử nhân chuyển tiếp
 • Hoàn thành chương trình IB với điểm 30 trở lên

 

OSU International Cultural Service Program Scholarship (ICSP)

 

 

 

Dành cho bậc Cử nhân và Thạc sỹ trực tiếp tại trường OSU hoặc sau khi hoàn thành Pathway

 

 

 

 

Lên tới $15,000/năm

 

 

 

 

Có hạn

 • Được nhận vào chương trình Cử nhân, Thạc sỹ
 • GPA 3.0
 • Cần hỗ trợ tài chính
 • Sẵn sàng chia sẻ thông tin về đất nước và văn hóa nước mình
 • Hoạt động trong tổ chức ICSP

OSU’s Provost’s International Scholarship

Dành cho bậc Cử nhân trực tiếp tại trường OSU

 

$9,000/năm cho 4 năm

 

Tùy theo

 • Là sinh viên quốc tế
 • Năm 1-4 bậc Cử nhân hoặc sau khi hoàn thành Pathway
 • GPA 3.5
 • Đáp ứng điều kiện tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTO USF – University of South Florida

 

 

Regional Scholarship

 

 

Pathway Cử nhân và Pathway Thạc sỹ

 

 

Lên tới $5,000

 

 

Có hạn

 • Có thư mời học
 • Bảng điểm
 • Chứng minh trình độ tiếng Anh
 • Bài luận cá nhân 300-400 từ
 • Phỏng vấn học bổng

USF IB World Scholars Ward and USF Green & Gold Presidential Award

Cử nhân trực tiếp

Lên tới $15,000/năm cho 4 năm

Tuỳ theo

 • Đạt điểm IB 39 điểm trở lên

USF Green & Gold Presidential Award

Cử nhân trực tiếp

Lên tới $12,000/năm cho 4 năm

Tuỳ theo

 • GPA 4.0
 • SAT 2000 hoặc ACT 29
 • Điểm IB 37-38

USF Green & Gold Directors Award

Cử nhân trực tiếp

Lên tới $8,000/năm cho 4 năm

Tuỳ theo

 • GPA 3.8
 • SAT 1800 hoặc ACT 27
 • Điểm IB 35-36

USF Green & Gold Scholars Award

Cử nhân trực tiếp

Lên tới $4,000/năm cho 4 năm

Tuỳ theo

 • GPA 3.6
 • SAT 1680 hoặc ACT 25
 • IB 33-34

USF International Student Scholarship

Cử nhân trực tiếp

$500/năm cho 4 năm

Tuỳ theo

 • GPA 3.5
 • SAT 1550 hoặc ACT 23

USF International Student Scholarship

Cử nhân chuyển tiếp

$500/năm cho 2 năm

Tuỳ theo

 • GPA 3.5 và đạt 60 tín chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTO SLU

Saint Louis University

INTO Regional Scholarship

Pathway Cử nhân

$5,000 - $8,000

Có hạn

- Áp dụng cho kỳ Tháng 1 và tháng 5/2016

- Được nhận học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cái nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

Merit-based scholarship

Cử nhân trực tiếp năm 1

$3,000 - $6,000

Tuỳ theo

- Yêu cầu SAT

- Có thành tích học tập, năng khiếu hay hoạt động ngoại khoá

Presidential Scholarship

Cử nhân trực tiếp năm 1

Lên tới 100% học phí

Có hạn

- Yêu cầu SAT 1330 (Toán + Đọc) hoặc ACT 30

- GPA 3.85

- Có khả năng lãnh đạo

MLK Jr Scholarship

Cử nhân trực tiếp năm 1

$13,000/năm

Có hạn

- GPA 3.25

- SAT 1050 (Toán + Đọc) hoặc ACT 23

 

 

INTO CSU – Colorado State University

 

 

Regional Scholarship

 

 

Pathway Cử nhân và Pathway Thạc sỹ

 

 

 

Lên tới $5,000

 

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

INTO CSU Scholarship

Pathway Cử nhân

$10,000 cho Pathway 2 học kỳ

$7,000 cho Pathway 1 học kỳ

Có hạn

- Có thư mời học

- Nhập học Tháng 1/2016

 

 

INTO Marshall – Marshall University

 

 

 

Regional Scholarship

 

 

 

Pathway Cử nhân và Pathway Thạc sỹ

 

 

 

Lên tới $5,000

 

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

 

 

INTO GMU – George Mason University

 

 

 

Regional Scholarship

 

 

 

Pathway Cử nhân và Pathway Thạc sỹ

 

 

 

Lên tới $5,000

 

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

 

 

 

 

 

INTO Drew – Drew University

 

 

 

Regional Scholarship

 

 

 

Pathway Cử nhân

 

 

 

Lên tới $10,000/năm

 

 

 

Có hạn

- Có thư mời học

- Bảng điểm

- Chứng minh trình độ tiếng Anh

- Bài luận cá nhân 300-400 từ

- Phỏng vấn học bổng

Dean’s Scholarship

Cử nhân sau khi hoàn thành Pathway

$15,000/năm cho 2 năm

Tuỳ theo

- Hoàn thành thành công chương trình Pathway

- GPA 3.5

Drew Scholarship

Cử nhân sau khi hoàn thành Pathway

$10,000/năm cho 2 năm

Tuỳ theo

- Hoàn thành thành công chương trình Pathway

- GPA 3.25 – 3.499

Blue Ocean

ĐỐI TÁC